Niezbędne dokumenty

Wymagane dokumenty:

 

- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
- poświadczenie o zameldowaniu dziecka,
- numer PESEL dziecka,
- zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
- podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
- podanie o przyjęcie do internatu,
- opinia pedagogiczna z obowiązującą dokumentacją szkolną (arkusz ocen)
- aktualny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pedagoga szkolnego,
- postanowienie Sądu Rodzinnego (w przypadku uczniów przebywających pod nadzorem sądu lub dozorem kuratora),
- dokumentacja medyczna: karta zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia,

- nazwisko i imię lekarza rodzinnego,
- poświadczenie z zakładu pracy lub urzędu pracy o prawie do świadczeń zdrowotnych oraz nr dokumentu uprawniającego
  do świadczen zdrowotnych
- oświadczenie rodziców o stanie rodziny i dochodach dla celów ustalenia odpłatności za wyżywienie ucznia w stołówce internatu,

Opłaty za pobyt w internacie
Bez opłat.

 

Opłaty za wyżywienie

Ponoszone przez opiekunów (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia)

Wytworzył:
Andrzej Derkowski
Udostępnił:
Derkowski Andrzej
(2003-09-04 09:50:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Derkowski Andrzej
(2003-12-03 18:32:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki