Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zmianami).

 

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego.

1 września 2015

2

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2015

3

Termin ferii zimowych.

01 – 14.02.2016

4

Wiosenna przerwa świąteczna.

24 - 29  kwietnia 2016

5

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 

dodatkowy termin sprawdzianu

05 kwietnia 2016 r. godz. 9.00

 

02 czerwca 2016 r. godz. 9.00

6

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum

- część humanistyczna

-część matematyczno-przyrodnicza

 

Dodatkowy termin w gimnazjum

Część humanistyczna - 18.04.2016 godz. 9.00   część matematyczno-przyrodnicza  

19.04.2016 r. godz. 9.00

język obcy nowożytny - 20.04.2016 r. godz. 9.00

 

01 - 03 czerwca 2016r.

 

                                

7

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

09 listopada 2015 r.,

10 listopada 2015 r.,

04 stycznia 2016 r.,

05 stycznia 2016 r.,

02 lutego 2016 r.,

 

 

8

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

24 czerwca 2016 r.

 

9

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. 

 

Wytworzył:
A. Derkowski
Udostępnił:
Derkowski Andrzej
(2004-02-18 10:33:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Gródecka Renata
(2016-04-13 11:09:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki