☰ Menu
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Egzamin gimnazjalny

Terminy egzaminu gimnazjalnego 2016
 

Poniżej podajemy terminy egzaminu gimnazjalnego w 2005 r.

1) termin egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna — 18 kwiecień 2016 roku, godz. 9.00,
b) część matematyczno-przyrodnicza —19 kwiecień 2016 roku, godz. 9.00,

c) język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2016 roku, godz. 9,00

2) dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwali ten egzamin:

a) część humanistyczna  01 czerwca 2016 roku, godz. 9.00,
b) część matematyczno-przyrodnicza  02 czerwca 2016 roku, godz. 9.00,

c) język obcy nowożytny - 03 czerwca 2016, godz. 9.00

 

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późn. zm.).

 

Wytworzył:
A. Derkowski
Udostępnił:
Derkowski Andrzej
(2004-02-18 11:08:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Gródecka Renata
(2016-04-12 11:17:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 20087