Podstawa prawna

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia Publiczne udzielane są na podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r. z późn. zm. ( Dz.U. z1994r. nr 76, poz. 344),

Członków Komisji powołuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002r. nr 82 poz. 743).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Waniorowie komisja powoływana jest doraźnie do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań w drodze zarządzenia dyrektora szkoły i działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji.

Zamówienia ogłaszane są w siedzibie Szkoły na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej (wg potrzeb) oraz w internecie (www.sosw.waniorowo.ibip.pl).

Wytworzył:
Andrzej Derkowski
Udostępnił:
Derkowski Andrzej
(2004-01-13 13:14:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Derkowski Andrzej
(2004-01-13 13:16:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki